Verksamheten

Jag heter Annette Johansson och jag är barnskötare med ett flertal högskolepoäng som har arbetat i kommunal och privat förskola. Med mig arbetar även Sara på heltid. Nu tar vi gärna emot era barn i vårt hem. Jag startade min verksamhet som Familjedaghemmet Leklust 2012 och 2016 bytte jag företagsform och fick då byta företagsnamn, så nu heter vi Familjedaghemmet Lekbacken AB. Vi lägger fokus på trygghet, samarbete, lek, bus och vila, den blandningen vet vi är en oslagbar kombination. Givetvis så följer vi Läroplanen för förskolan Lpfö98, för barnen hos oss ska få precis samma förutsättningar som barnen i förskolan, gärna bättre.
Vi ser lärande i alla vardagens aktiviteter, egenpåkomna eller planerade. Vi vill vara deras medupptäckare i vardagen och den kommer vi givetvis att dela med oss av i en sluten grupp på Facebook och givetvis barnens dokumentationspärmar. Barnen äger sitt lärande. När barnen slutar hos oss så får den sin pärm med sig hem och även ett USB-minne med alla bilder vi har. Barnen äger sina bilder.
Leken är den viktigaste verksamheten vi har inom barnomsorgen så den är prioriterad. Det är i leken barn lär sig hur det sociala samspelet kan fungera såsom konfliktlösning, div. vardagssituationer och att få möjlighet att prova sina egna hypoteser.
Bus är kul och skratt är gemenskap och vila är skönt och det kan vara med musik, läsning, kramar eller att bara få vara. Något annat som jag anser är oerhört viktigt är att ge barn tid……tid till sitt egna lärande, tid för reflektion, tid för vila, tid för att få prova sina tankar och hypoteser och tid för samtal. tiden som behövs för att lära i sin egna takt!
Vi arbetar i ett väl utarbetat arbetssätt där vi får in språk, matematik, naturvetenskap och rörelse. Det är de ämnen som vi brinner för.
Språket är det viktigaste i hur vi kommunicerar med varandra så vi jobbar med tecken, samtal, sånger och sagor.
Matematik är ett ämne som är viktigt i vardagen så vi räknar, mäter, väger, pratar begrepp och allt detta i vardagen.
Naturvetenskap är ett spännande ämne där barnen får möjlighet att utforska och upptäcka hur olika saker fungerar tillsammans såsom vatten, is, färger, bikarbonat och citronsyra och många andra saker som vi upptäcker genom att experimentera tillsammans.
Vi har ett nära samarbete som fungerar strålande med:
Mammamias familjedaghem(Maria Rosenlund), Erica och Louise
Familjedaghemmet Skogsbacken(Anette Markström) och Kerstin
Vi träffas varannan fredag hos MammaMias i Irsta församlingshem och då leker vi och har det skoj tillsammans.