Verksamheten

Jag heter Annette Johansson och jag är barnskötare med ett flertal högskolepoäng som har arbetat i kommunal och privat förskola. Nu tar jag gärna emot era barn i vårt hem. Jag startade min verksamhet som Familjedaghemmet Leklust 2012 och 2016 bytte jag företagsform och fick då byta företagsnamn, så nu heter vi Familjedaghemmet Lekbacken AB. Jag lägger fokus på trygghet, samarbete, lek, bus och vila, den blandningen vet jag är en oslagbar kombination. Givetvis så följer jag Läroplanen för förskolan Lpfö98, för barnen hos mig ska få precis samma förutsättningar som barnen i förskolan, gärna bättre.Jag ser lärande i alla aktiviteter de utför, egenpåkomna eller planerade. Jag vill vara deras medupptäckare i vardagens alla skeenden och den kommer vi givetvis att dela med oss av såsom dokumentationspärm och utlämnande av alla bilder jag tar.  Barnen äger sitt lärande och sina bilder.Lek är den viktigaste verksamheten vi har inom barnomsorgen så den är prioriterad. Det är i leken barn lär sig hur det sociala samspelet kan fungera såsom konfliktlösning, div. vardagssituationer och att få möjlighet att prova sina egna hypoteser.

Bus är kul och skratt är gemenskap och vila är skönt och det kan vara med musik, läsning, kramar eller att bara få vara. Något annat som jag anser är oerhört viktigt är att ge barn tid……tid till sitt egna lärande, tid för reflektion, tid för vila, tid för att få prova sina tankar och hypoteser och tid för samtal. tiden som behövs för att lära i sin egna takt!

Just nu (VT 2018) jobbar vi med Babblarna och det är med ett väl utarbetat arbetssätt som vi får in språk, matematik, naturvetenskap och rörelse och det är våra största fokusområden i vår verksamhet! Barnens favoriter är Bibbi som gillar matematik och Dadda som gillar naturvetenskap och experiment. Babba gillar språk och där lär vi oss olika tecken (TAKK) för barnen visste att teckenspråk också är ett språk så de ville lära sig det, så det gör vi nu!

Jag har ett nära samarbete som fungerar strålande med:

Mammamias familjedaghem
(Maria Rosenlund) och Erica

Familjedaghemmet Skogsbacken
(Anette Markström) och Kerstin