Verksamheten

Jag heter Annette Johansson och jag är barnskötare med ett flertal högskolepoäng som har arbetat i kommunal och privat förskola. Nu tar jag gärna emot era barn i vårt hem. Jag startade min verksamhet som Familjedaghemmet Leklust 2012 och 2016 bytte jag företagsform och fick då byta företagsnamn, så nu heter vi Familjedaghemmet Lekbacken AB. Jag lägger fokus på trygghet, samarbete, lek, bus och vila, den blandningen vet jag är en oslagbar kombination. Givetvis så följer jag Läroplanen för förskolan Lpfö98, för barnen hos mig ska få precis samma förutsättningar som barnen i förskolan, gärna bättre.Jag ser lärande i alla aktiviteter de utför, egenpåkomna eller planerade. Jag vill vara deras medupptäckare i vardagens alla skeenden och den kommer vi givetvis att dela med oss av såsom dokumentationspärm och utlämnande av alla bilder jag tar.  Barnen äger sitt lärande och sina bilder. Leken är den viktigaste verksamheten vi har inom barnomsorgen så den är prioriterad. Det är i leken barn lär sig hur det sociala samspelet kan fungera såsom konfliktlösning, div. vardagssituationer och att få möjlighet att prova sina egna hypoteser.
Bus är kul och skratt är gemenskap och vila är skönt och det kan vara med musik, läsning, kramar eller att bara få vara. Något annat som jag anser är oerhört viktigt är att ge barn tid……tid till sitt egna lärande, tid för reflektion, tid för vila, tid för att få prova sina tankar och hypoteser och tid för samtal. tiden som behövs för att lära i sin egna takt!
Tema Väder jobbar vi med denna termin i img_2325ett väl utarbetat arbetssätt där vi får in språk, matematik, naturvetenskap och rörelse. Det är de ämnen som vi brinner för. Språket är det viktigaste i  hur vi kommunicerar med varandra så vi jobbar med tecken, samtal, sånger och sagor. Matematik är ett ämne som är viktigt i vardagen så vi räknar, mäter, väger, pratar begrepp och allt detta i vardagen.Jag har ett nära samarbete som fungerar strålande med:Mammamias familjedaghem(Maria Rosenlund), Erica och LouiseFamiljedaghemmet Skogsbacken(Anette Markström) och Kerstin