Verksamheten

Jag heter Annette Johansson och jag är barnskötare med ett flertal högskolepoäng som har arbetat i kommunal och privat förskola. Med mig arbetar även Sara på 100%, Mikaela 75% och Elin på 75%. Nu tar vi gärna emot era barn i vårt hem. Jag startade min verksamhet som Familjedaghemmet Leklust 2012 och 2016 bytte jag företagsform och fick då byta företagsnamn, så nu heter vi Familjedaghemmet Lekbacken AB.

Vi lägger fokus på trygghet, samarbete, lek, bus och vila, den blandningen vet vi är en oslagbar kombination. Givetvis så följer vi Läroplanen för förskolanLpfö18, för barnen hos oss ska få precis samma förutsättningar som barnen i förskolan, gärna bättre.

Vi ser lärande i alla vardagens aktiviteter, egenpåkomna eller planerade. Vi vill vara deras medupptäckare i vardagen och var en del av deras lärande och det delar vi med oss av i en sluten grupp på Facebook och givetvis i barnens dokumentationspärmar. Barnen äger sitt lärande. När barnen slutar hos oss så får de sin pärm med sig hem och även ett USB-minne med alla bilder vi har. Barnen äger sina bilder.

Leken är den viktigaste verksamheten vi har inom barnomsorgen så den är prioriterad. Det är i leken barn lär sig hur det sociala samspelet kan fungera såsom konfliktlösning, div. vardagssituationer och att få möjlighet att prova sina egna hypoteser. 
Bus är kul och skratt är gemenskap och vila är skönt och det kan vara med musik, högläsning, kramar eller att bara få vara. Något annat som jag anser är oerhört viktigt är att ge barn tid……tid till sitt egna lärande, tid för reflektion, tid för vila, tid för att få prova sina tankar och hypoteser och tid för samtal. tiden som behövs för att lära i sin egna takt! Allt detta stärker deras självkänsla och bygger upp ett bra självförtroende, tror vi.
Vi arbetar i ett väl utarbetat arbetssätt där vi får in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och mycket tid tillbringas utomhus och våra aktiviteter genomför vi ute i den mån det går stora delar av året.Språket är det viktigaste vi har och kunskapen i hur vi kommunicerar med varandra stärker barnen och underlättar utvecklingen. Vi jobbar med tecken, sånger, sagor och vardagliga samtal.Matematik är ett ämne som vi prioriterar och vi anser att det är viktigt att få en bra grund inför skoltiden. Vi räknar, mäter, väger, pratar begrepp och allt detta under vardagens lekar.Naturvetenskap är ett spännande ämne där barnen får möjlighet att utforska och upptäcka hur olika saker fungerar tillsammans såsom vatten, is, färger, bikarbonat och citronsyra, batterier, ljus, ljud och många andra saker som vi upptäcker genom att experimentera tillsammans. Vi fokuserar på att prova våra hypoteser och vi tror, gissar och provar tillsammans och inget behöver vara rätt eller fel. Vi vill att barnen ska våga gissa och säga vad de tror och vill. Det stärker deras självkänsla och det är viktigt.Vi har ett nära samarbete som fungerar strålande med:
Mammamias familjedaghem(Maria Rosenlund), Emelie, Erica, och Louise
Familjedaghemmet Skogsbacken(Anette Markström) och Kerstin